Vizuelni prikaz prihoda i rashoda Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, zakonska regulativa, instrumenti i finansiranje zaštite životne sredine u Republici Srbiji…

Mapa

Prijava predloga

Označi na mapi tvoj predlog za uređenje i/ili sanaciju i uključi se u kreiranje Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada…

Javne Politike

Osnovne informacije

Mehanizmi učešća građana i dokumenti javnih politika u oblasti zaštite životne sredine...

Akteri

Zajedničko delovanje možda je najpresudnije upravo u oblasti očuvanja i zaštite prirodnih resursa i životne sredine - trenutno Zemlju trošimo 1,6 puta brže nego što je ekosistemu potrebno da se regeneriše. Kako i gde možeš da se uključiš i daš svoj doprinos u aktivnostima koje imaju za cilj manje otpada, čištiju vodu, čistiji vazduh, više zelenila…